top of page

Kahoot!

  • Begint op 24 apr.
  • SIBE Knokke

Beschikbare plekken


Beschrijving van de dienst

Een activerende online quiz die de studenten in teams of individueel (tegen elkaar of thuis als huiswerk) kunnen spelen. Als leerkracht krijg je mooie overzichtelijke resultaten per vraag, deelnemer, gemiddeldes, ... Ideaal voor het toetsen naar de beginsituatie of om de gegeven leerstof eens formatief te controleren op het einde van de les.


Aankomende sessies

bottom of page